Hot Blast Stove

LPC

LPC

SL - 13

SL - 13

HA - 65

HA - 65

HA - 65

HA - 65

HA - 65

HA - 65

HA - 55

HA - 55

SL - 13

SL - 13

HA - 55

HA - 55

HA - 45

HA - 45

HA - 45

HA - 45

FC - 35, FC - 40

FC - 35, FC - 40

FC - 35, FC - 40

FC - 35, FC - 40

SL - 13

SL - 13

Descriptions according to Classification of Refractory Materials under the Unified European Norms (PN-EN)