Glass Tank Furnace

HA 35, FC 40

HA 35, FC 40

HA 55, HA 65

HA 55, HA 65

HA 55

HA 55

HA 65

HA 65

HA 55, FC 35

HA 55, FC 35

Descriptions according to Classification of Refractory Materials under the Unified European Norms (PN-EN)