Komunikaty

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji (usługi)

(zapytanie ofertowe nr 1/0175/2020) z dnia 24.02.2020

pobierz »

04/06/19

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę żywicy fenolowo-formaldehydowej typu 9950FL

(zapytanie ofertowe nr 18/175/2019) z dnia 26.03.2019

pobierz »

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę żywicy fenolowo-formaldehydowej typu 7186FP

(zapytanie ofertowe nr 17/175/2019) z dnia 26.03.2019

pobierz »

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę proszku Al.-Mg

(zapytanie ofertowe nr 14/175/2019) z dnia 22.03.2019

pobierz »

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę spoiwa węglowego

(zapytanie ofertowe nr 12/175/2019) z dnia 2.04.2019

pobierz »

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę spoiwa węglowego

(zapytanie ofertowe nr 11/175/2019) z dnia 2.04.2019

pobierz »

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę aluminium rozpylane typu 0-100MY

(zapytanie ofertowe nr 8/175/2019) z dnia 22.03.2019

pobierz »

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę naturalnego grafitu płatkowego typu np. 9580

(zapytanie ofertowe nr 7/175/2019) z dnia 22.03.2019

pobierz »

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę naturalnego grafitu płatkowego typu np. 96100

(zapytanie ofertowe nr 6/175/2019) z dnia 22.03.2019

pobierz »

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę magnezytu topionego typu FM 97/2:1

(zapytanie ofertowe nr 4/175/2019) z dnia 21.03.2019

pobierz »

17/06/19

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę magnezytu topionego typu EFH1

(zapytanie ofertowe nr 3/175/2019) z dnia 14.05.2019

pobierz »

13/06/19

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę węglika boru

(zapytanie ofertowe nr 13/0175/2019) z dnia 22.03.2019

Spółka Spółka ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o zakończyła postępowanie dotyczące ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLIKA BORU. bez wyłonienia dostawcy ZE WZGLĘDU NA BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

pobierz »

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę siarki granulowanej

(zapytanie ofertowe nr 15/0175/2019) z dnia 22.03.2019

Spółka Spółka ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o zakończyła postępowanie dotyczące ZAKUP I DOSTAWĘ SIARKI GRANULOWANEJ. bez wyłonienia dostawcy ZE WZGLĘDU NA BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

pobierz »

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę Mikrografitu typu 9903UJ

(zapytanie ofertowe nr 16/0175/2019) z dnia 22.03.2019

Spółka Spółka ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o zakończyła postępowanie dotyczące ZAKUP I DOSTAWĘ Mikrografitu typu 9903UJ. bez wyłonienia dostawcy ZE WZGLĘDU NA BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

pobierz »

23/05/19

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prototypowego stanowiska badawczo-rozwojowego do monitoringu produkcji wyrobów konwertorowych a następnie przeprowadzenie na nim prac badawczych.

(zapytanie ofertowe nr 19/0175/2019) z dnia 18.04.2019

pobierz »

21.12.2018

Insormacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadznie badań laboratoryjnych

(zapytanie ofertowe nr 2/175/2018) z dnia 26.10.2018

pobierz »

21.12.2018

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę ceramicznego złomu

(zapytanie ofertowe nr 1/175/2018) z dnia 24.09.2018

pobierz »

26.09.2018

KOMUNIKAT NR 1

W związku z wszczętym przez  ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. postępowaniem numer nr 1/0175/2018 dla zamówienia dot. zakupu i dostawy ceramicznego złomu niniejszym informujemy o zmianie treści zapytania ofertowego.

Termin składania ofert uległ zmianie i upływa w poniedziałek 29 października 2018r do godz. 16:00. Informujemy jednocześnie, iż pozostałe zapisy zapytania ofertowego w tym: sposób składania ofert, przedmiot zamówienia, warunki dostępu czy kryteria oceny ofert nie uległy zmianie.
 

29.06.2018

Informacja o zamknięciu postępowania Nr 1/2/1.1.1/2018 z dnia 14.06.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że POSTĘPOWANIE NR 1/2/1.1.1/2018 z dnia 14.06.2018 zostało zamknięte w dniu 22.06.2018 i zakończyło się wyborem dostawcy usługi badawczej: INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, PROCESOWEJ I ŚRODOWISKA W OPOLU

08.12.2017

KOMUNIKAT

Informujemy, że zakończone zostało postępowanie 01/POT/2017, w wyniku którego została wybrana jednostka naukowa do współpracy w ramach realizacji projektu badawczo – rozwojowego na którego Spółka będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program INNOSTAL (konkurs 7/1.2/2017).