Shopping regulations

Regulamin zakupów - sierpień 2016

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY I USŁUGI
realizowane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R" (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 2/1.2/2016)

Data: 08.2016

Zobacz regulamin zakupów jako plik PDF