Inquiries

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0175/2020


W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii w zakresie wysokojakościowych surowców ze złomu ceramiki ogniotrwałej, w celu zwiększenia recyklingu odpadów kompozytowych” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0175/16-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.2/2016 ) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. składa zapytanie dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia konferencji (usługi). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. III niniejszego zapytania.

Pobierz plik PDF​​​​​​​

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA nr 1/0175/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii w zakresie wysokojakościowych surowców ze złomu ceramiki ogniotrwałej, w celu zwiększenia recyklingu odpadów kompozytowych” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0175/16-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.2/2016 ) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. składa zapytanie dot. oszacowania wartości zorganizowania i przeprowadzenia konferencji (usługi). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. II niniejszego zapytania.

Pobierz plik PDF

REQUEST FOR Quotation no. 17/0175/2018

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of sintered magnesia type QMAG EXTRA . The detailed scope of the subject of the order is indicated in point III of this request.

PDF Download

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/0175/2018

W związku z realizacją Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii w zakresie wysokojakościowych surowców ze złomu ceramiki ogniotrwałej, w celu zwiększenia recyklingu odpadów kompozytowych” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0175/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.2/2016 ) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy magnezytu spiekanego typu M-30B. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. III niniejszego zapytania.

Pobierz plik PDF

REQUEST FOR Quotation no. 3/0175/2019

In connection with the performance of project called ,, Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste" (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs" (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of fused magnesia type EFHl. The detailed scope of the subject of the order is indicated in point III of this request.

PDF Download

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/0175/2019

W związku z realizacją Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii w zakresie wysokojakościowych surowców ze złomu ceramiki ogniotrwałej, w celu zwiększenia recyklingu odpadów kompozytowych" (nr projektu POIR.01.02.00-00-0175/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R" (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.2/2016 ) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prototypowego stanowiska badawczo-rozwojowego do monitoringu produkcji wyrobów konwertorowych a następnie przeprowadzenie na nim prac badawczych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. III niniejszego zapytania.

Pobierz plik PDF

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 18/0175/2019

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii w zakresie wysokojakościowych surowców ze złomu ceramiki ogniotrwałej, w celu zwiększenia recyklingu odpadów kompozytowych" (nr projektu POIR.01.02.00-00-0175/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R" (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.2/2016 ) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. składa zapytanie dot. oszacowania wartości wykonania prototypowego stanowiska badawczo-rozwojowego do monitoringu produkcji wyrobów konwertorowych a następnie przeprowadzenie na nim prac badawczych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. II niniejszego zapytania.

Pobierz plik PDF

REQUEST FOR Quotation no. 18/0175/2019

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of phenolic-formaldehyde resin type 9950FL. The detailed scope of the subject of the order is indicated in point III of this request.

PDF Download

REQUEST FOR Quotation no. 17/0175/2019

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of phenolic-formaldehyde resin 7186 FP. The detailed scope of the subject of the order is indicated in point III of this request.

PDF Download 01

PDF Download 02

REQUEST FOR Quotation no. 16/0175/2019

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of Micrografit type 9903UJ.

PDF Download

REQUEST FOR Quotation no. 15/0175/2019

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of granulated sulfur.

PDF Download

REQUEST FOR Quotation no. 14/0175/2019

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of Al-Mg powder. The detailed scope of the subject of the order is indicated in point III of this request.

PDF Download

REQUEST FOR Quotation no. 13/0175/2019

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of boron carbide. The detailed scope of the subject of the order is indicated in point III of this request.

PDF Download

REQUEST FOR Quotation no. 8/0175/2019

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of aluminium powder type 0-100MY.

PDF Download

REQUEST FOR Quotation no. 7/0175/2019

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of natural flake graphite type e.g. 9580.

PDF Download

REQUEST FOR Quotation no. 6/0175/2019

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of natural flake graphite type e.g. 96100.

PDF Download

REQUEST FOR Quotation no. 4/0175/2019

In connection with the performance of project called „ Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste” (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs” (the competition is organized by the National Centre for Research and Development no. 1/1.2/2016 ) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economically advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o. o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of fused magnesia type FM 97/2:1.

PDF Download

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below:

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below:

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR ASSESSMENT FOR THE ESTIMATED VALUE OF THE ORDER

In relation to the implementation of the Project "Developing the innovative technology regarding high-quality recyclable refractory materials, in order to increase the level of composite waste's recycling." (Application No.: POIR.01.02.00-00-0175/16), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 "Sectoral R&D Programmes" (a competition organized by the National R&D Center no1/1.2/2016), and in relation to the obligation to make purchases based on the most competitive offer, observing the principles of fair competition, efficiency, openness and transparency, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.. submits a Request for assessment as below

Download PDF file

REQUEST FOR Quotation no. 1/0175/2018

In connection with the performance of project called "Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste" (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs" (the competition is organized by the National Center for Research and Development no. 1/1.2/2016) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economical advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of refractory scrap.

Download PDF file

REQUEST FOR Quotation no. 1/0175/2018

In connection with the performance of project called "Development of innovative technology in the field of high-quality raw materials from refractory ceramics scrap, in order to increase the recycling of composite waste" (project no. POIR.01.02.00-00-0175/16), co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, activity 1.2 "Sectoral R & D programs" (the competition is organized by the National Center for Research and Development no. 1/1.2/2016) and in relation to the obligation to make acquisitions based on the most economical advantageous offer, while observing the principles of fair competition, effectiveness, openness and transparency, the Company ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. makes a request for quotation concerning purchase and delivery of refractory scrap.

Download PDF file

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 1/0175/2018

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii w zakresie wysokojakościowych surowców ze złomu ceramiki ogniotrwałej, w celu zwiększenia recyklingu odpadów kompozytowych" (nr projektu POIR.01.02.00-00-0175/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R" (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.2/2016 ) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. składa zapytanie dot. oszacowania wartości w zakresie zakupu i dostawy złomu.

Pobierz plik PDF

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 2/0175/2018

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii w zakresie wysokojakościowych surowców ze złomu ceramiki ogniotrwałej, w celu zwiększenia recyklingu odpadów kompozytowych" (nr projektu  POIR.0l.02.00-00-0175/16),  współfinansowanego  ze  środków   Europejskiego   Funduszu  Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R" (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.2/2016 ) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. składa zapytanie dot. oszacowania wartości wykonania badań laboratoryjnych (usługi). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. II niniejszego zapytania.

Pobierz plik PDF